• Christies auction house James Christie logo

  Sale 2386

  Fine Chinese Classical Paintings & Calligraphy

  26 November 2007, Hong Kong

 • Lot 871

  HONG REN (1610-1664)

  Price Realised  

  Estimate

  HONG REN (1610-1664)
  Landscape along the River
  Handscroll, ink on paper
  29 x 488 cm. (11 3/8 x 192 in.)
  Inscribed and signed by the artist: Jian Jiang Hong Ren
  Two seals of the artist: Hong Ren, Jian Jian Seng
  Dated eleventh month, xinchou year (1661)
  Eight collectors' seals including two of Wang Yunji: Wang Yun Ji Yin, Ju; and six of others: Yun Shao Zhi Xi, Chan Dao Tang, Tian Xiang Ge Shu XuaYin, Jian Xuan Zhen Shang, Hai Qiu Shen Ding, Chang Cun Ge
  Colophon by Hai Qiu, dated 1919 with one seal


  Contact Client Service
  • info@christies.com

  • New York +1 212 636 2000

  • London +44 (0)20 7839 9060

  • Hong Kong +852 2760 1766

  • Shanghai +86 21 6355 1766

  US$258,100-322,600