• Christies auction house James Christie logo

  Sale 2386

  Fine Chinese Classical Paintings & Calligraphy

  26 November 2007, Hong Kong

 • Lot 978

  LIU YONG (1719-1805)

  Price Realised  

  Estimate

  LIU YONG (1719-1805)
  Calligraphy in Running Script
  Album of twenty four double-leaves, ink on paper
  23 x 27 cm. (9 x 10 5/8 in.)
  Signed by the artist:Chen Wu (seven times), Liu Yong Zhi Yin (six times)
  Seven collectors'seals including five of Yan Xinhou(1838-1907):Ci Xi Yan Shi Xiao Fang Shou Cang Jin Shi Shu Hua Zhi Yin, Xiao Chang Lu Guan Zhu Ren, Ci Xi Yan Shi Xiao Chang Lu Guan Zhen Cang, Xiao Shu Hua Fang Shen Ding, Yan Xiao Fang Shen Ding Shu Hua Zhen Ji, and two of others:Yang Zhou Suo Bao


  Contact Client Service
  • info@christies.com

  • New York +1 212 636 2000

  • London +44 (0)20 7839 9060

  • Hong Kong +852 2760 1766

  • Shanghai +86 21 6355 1766

  US$7,700-10,300