• Christies auction house James Christie logo

  Sale 2382

  Asian Contemporary Art

  25 November 2007, Hong Kong

 • Lot 604

  MAO XUHUI, WANG GUANGYI, WU SHANZHUAN, YE YONGQING, YUE MINJUN, ZENG FANZHI, ZHANG XIAOGANG, ZHANG PEILI & ZHOU CHUNYA (Born in 1956; 1957; 1960; 1958; 1962; 1964; 1958; 1957 & 1955)

  Price Realised  

  Estimate

  MAO XUHUI, WANG GUANGYI, WU SHANZHUAN, YE YONGQING, YUE MINJUN, ZENG FANZHI, ZHANG XIAOGANG, ZHANG PEILI & ZHOU CHUNYA (Born in 1956; 1957; 1960; 1958; 1962; 1964; 1958; 1957 & 1955)
  The Sanya Collection

  signed, titled and dated by artists
  twenty eight watercolour on paper
  71.1 x 139.7 cm. (28 x 55 in.) x 27 pieces; 71.1 x 86.4 cm. (28 x 34 in.) x 1 piece
  Painted in 2007
  (28)


  Contact Client Service
  • info@christies.com

  • New York +1 212 636 2000

  • London +44 (0)20 7839 9060

  • Hong Kong +852 2760 1766

  • Shanghai +86 21 6355 1766