• Christies auction house James Christie logo

  Sale 2386

  Fine Chinese Classical Paintings & Calligraphy

  26 November 2007, Hong Kong

 • Lot 814

  QIU YING (ATTRIBUTED TO, CIRCA 1495-1552)

  Price Realised  

  Estimate

  QIU YING (ATTRIBUTED TO, CIRCA 1495-1552)
  Landscape of Gu Su
  Handscroll, ink and colour on silk
  55.5 x 970 cm. (21 5/8 x 401 1/2 in.)
  Inscribed and signed by the artist: Qiu Ying Shi Fu
  Dated twenty-first year of Jiajing era (1542)
  Two seals of the artist: Shi Zhou, Qiu Ying Zhi Yin
  Frontispiece by Duan Fang (1861-1911)
  Colophons by Zhu Yifan, Zhang Quan, Wu Yinpei, Wu Dousheng, Zou Jialai, Lu Runxiang, Wang Zhonglin, Wang Rongbao and others
  Dedicated to Cong Shi (Liu Shiheng, 1875-1936)
  Twenty three collectors' seals including seventeen of Xiang Yuanbian (1525-1590): Zi Jing Zhen Mi, Xiang Mo Lin Jian Shang Yin, Xi Chu Wang Sun, Xiang Shu Zi, De Mi, Xu Lang Zhai, Jing Yin An Zhu, Gong Bao She Jia, Zi Sun Yong Bao, Zi Jing Fu Yin, Shen You Xin Shang, Xiang zi Jing Jia Zhen Cang, Tao Li, Ping Sheng Suo Shang, Tian Chou Geng Nou, Tian Lai Ge, Ji Ao; and six of others: Nai Chang Jin Yan, Pei Shi Gui Hua Xuan Cang, Juan Shi Sheng Suo Hui Guan, Kui Li Shan Yin, Na Ying He Shang, Ye Yu Suo Huan (2)


  Contact Client Service
  • info@christies.com

  • New York +1 212 636 2000

  • London +44 (0)20 7839 9060

  • Hong Kong +852 2760 1766

  • Shanghai +86 21 6355 1766

  US$64,500-77,400