• Christies auction house James Christie logo

  Sale 2386

  Fine Chinese Classical Paintings & Calligraphy

  26 November 2007, Hong Kong

 • Lot 864

  SHEN ZHOU (1427-1509)

  Price Realised  

  Estimate

  SHEN ZHOU (1427-1509)
  A Tranquille Place
  Handscroll, ink and colour on paper
  30.9 x 338 cm. (11 7/8 x 133 in.)
  Inscribed and signed: Chang Zhou Shen Zhou
  One seal of the artist: Shen Zhou Qi Nan Shi Hua
  Dated spring, bingchen year of Hongzhi era (1496)
  Further inscribed by Zhu Yunming (1460-1526), signed: Zhi Shan, with one seal: Zhi Shan Zhu Shi
  Colophons by Gu Wenbin (1811-1889), Song Bolu (1853-1932), Xia Bicheng Eight collectors' seals including three of Gu Wenbin (1811-1889): Guo Yun Lou Shou Cang Jin Shi Tu Shu, Yuan He Gu Zi Shan Mi Ji Zhi Yin, Gu Zi Shan Mi Xia Yin; four of Pei Jingfu (19th-20th century): Shan An Bao Ci Guo Yu Ming Zhu Jun Ma, Bo Qian Suo Jian Shu Hua Ming Xin Jue Pin, Huo Qiu Pei Jing Fu Ruo Guan Hou Yu Wu Ke Yan Suo De Shu Hua Bei Ban, Bei Jing Fu Shou Ru Zhuang Yao Ge Mi Ji; and one of others: Shou Song Tang Shu Hua Ji


  Contact Client Service
  • info@christies.com

  • New York +1 212 636 2000

  • London +44 (0)20 7839 9060

  • Hong Kong +852 2760 1766

  • Shanghai +86 21 6355 1766

  US$387,100-516,100

  Literature

  Zhuang Tao Ge Shu Hua Lu, No.19 of Volumn 9, Xue Yuan Chubanshe, April,2006, p.306