• Christies auction house James Christie logo

  Sale 2386

  Fine Chinese Classical Paintings & Calligraphy

  26 November 2007, Hong Kong

 • Lot 905

  SHITAO (1642-1707)

  Price Realised  

  Estimate

  SHITAO (1642-1707)
  Scenery in Luo Fu
  Handscroll, ink on paper
  32 x 492 cm. (12 1/2 x 263 1/2 in.)
  Inscribed and signed by the artist: Qing Xiang Shi Tao
  Five seals of the artist: Da Di Zi Ji, Ling Ding Lao Ren, Chi Jue, Shi Tao, Yuan Ji
  Frontispiece by Yuan Tingtao, with one seal.
  Colophons by Yuan Tingtao, Zhong Rong and Hong Yixuan with seals
  Nineteen collectors' seals including: Chen Liang Zhai Geng Yi Yi Hou Suo De, An Jie Tang, Shen Shou Yi Shu Guan Shen Ding Zhang, Xiao Xiang Yan Fu and others


  Contact Client Service
  • info@christies.com

  • New York +1 212 636 2000

  • London +44 (0)20 7839 9060

  • Hong Kong +852 2760 1766

  • Shanghai +86 21 6355 1766

  US$516,000-645,200