• Christies auction house James Christie logo

  Sale 2386

  Fine Chinese Classical Paintings & Calligraphy

  26 November 2007, Hong Kong

 • Lot 838

  WANG HUI (1632-1717)/YU ZHIDING (1647-AFTER 1709)

  Price Realised  

  WANG HUI (1632-1717)/YU ZHIDING (1647-AFTER 1709)
  Imperial Expedition
  Handscroll, ink and colour on silk
  Inscribed and signed by the artists: Hai Yu Wang Hui, Guang Ling Yu Zhi Ding
  Four seals of the artists: Shi Gu Zi, Wang Hui Zhi Yin, Yu Zhi Ding, Shen Zhai
  Colophones by ___ Tingjing with two seals: Ting Jing, Wu Ting Qiao Ren; Han Tan with two seals: Han Tan Zhi Yin, Mu Lu; Chen Yuan Long with three seals: Qian Zhai Yuan Long, Yu Sou, Ling Lu Cao Lu; Mao Zhiyu with two sals: Mao Zhi Yu Yin, Pei Shan; Cao Yishi with three seals: Cao Yi Shi Yin, Qi Huai, Ban Jing Jing She; Tao Zhengjing with two seals: Jing, Zhi Zhong; Zha Yun Biao with three seals: Ming Yu Yue Yun Biao, Zi Zi Yue Xi An, Cao Tang Nan; Zhang Zhao; Wu Xiang with two seals: Wu Xiang, Zi Qi Yun; Ren Lanzhi with two seals: Ren Lan Zhi Yin, Xiang Gu; Wang Hongxu: Chen Hong Xu, Yan Zhai, Xian Yun Shan Qiao; Fan Zengxiang with one seal: Fan Jia Si Yin; __ Bangxian with one seal: Bang Xian Zhi Yin


  Contact Client Service
  • info@christies.com

  • New York +1 212 636 2000

  • London +44 (0)20 7839 9060

  • Hong Kong +852 2760 1766

  • Shanghai +86 21 6355 1766

  US$387,100-516,100