THOMAS RUFF (B. 1958)

Nudes ru 05 (Nud 053)

Thomas Ruff (b. 1958)

17h 03m -55

THOMAS RUFF (B. 1958)

Substrat 27 III

THOMAS RUFF (B. 1958)

Portrait (C. Pilar) (POR 052)

THOMAS RUFF (B. 1958)

Substrat 1III

Thomas Ruff (b. 1958)

17h 36m/-36 (STE 6.12)

THOMAS RUFF (NÉ EN 1958)

Sterne (stars), 17h51m / -18°, 1990

THOMAS RUFF (B. 1958)

Substrat 21 I

Thomas Ruff (b. 1958)

Sterne 02h 56m -65°

Thomas Ruff (B. 1958)

18h20m/-25°

Thomas Ruff (B. 1958)

Substrat 9 II

THOMAS RUFF (NÉ EN 1958)

Sterne (Stars), 19h04m / -65°, 1989

THOMAS RUFF (B. 1958)

09h 58m/-40°, 1990

Thomas Ruff (b. 1958)

Substrat 2 II

Thomas Ruff (né en 1958)

Substrat 12 III, 2003

Thomas Ruff (b. 1958)

Self-Portrait

THOMAS RUFF (B. 1958)

Substrat 16 II

THOMAS RUFF (B. 1958)

Substrat 15 I

THOMAS RUFF (B. 1958)

03h 51m/-55

THOMAS RUFF (NÉ EN 1958)

Sterne, 11h 54m-20

Thomas Ruff (b. 1958)

14h 42m/-20°

THOMAS RUFF (B. 1958)

Jpeg NY06, 2005

Thomas Ruff (b. 1958)

Self-Portrait

Thomas Ruff (b. 1958)

Substrat 4 II

THOMAS RUFF (B. 1958)

Nude #194, 1999

Thomas Ruff (b. 1958)

Substrat 27 III

THOMAS RUFF (B. 1958)

Substrat 11 II

THOMAS RUFF (B. 1958)

Substrat 9I

THOMAS RUFF (B. 1958)

Nudes dg 08

Thomas Ruff (b. 1958)

Porträt (V. Liebermann)

Thomas Ruff (b. 1958)

Substrat 13 II

Thomas Ruff (b. 1958)

18h 40m/-45°

Thomas Ruff (b. 1958)

Substrat 21II

Thomas Ruff (B. 1958)

nudes ar 15

Thomas Ruff (b. 1958)

Substrat 12 III

THOMAS RUFF (B. 1958)

Substrat 24 II

THOMAS RUFF (B. 1958)

Substrat 3I

THOMAS RUFF (B. 1958)

Nude gf14 (NUD 093)

THOMAS RUFF (NÉ EN 1958)

Substrat 26 III, 2005

Thomas Ruff (B. 1958)

Sterne 03h 44m/-45°

THOMAS RUFF (B. 1958)

Substrat 23 III

Thomas Ruff (b. 1958)

Substrat 19 I

Thomas Ruff (B. 1958)

Untitled (Portraits)

Thomas Ruff (b. 1958)

00h 46m/-30°