Edward Borein (1872-1945)
Edward Borein (1872-1945)

Vaquero on Horseback

Details
Edward Borein (1872-1945)
Vaquero on Horseback
ink on paper
8½ x 11 in. (21.6 x 27.9 cm.)