DONG QICHANG (1555-1636)

Details
DONG QICHANG (1555-1636)

Running Cursive Script Calligraphy (xingcao shu)

Hanging scroll, ink on silk, 57½ x 16½ in.(146 x 42cm.)

The text is a poem

Signed: Dong Qichang

Three seals of the artist: Xuan Shang Zhai, Dong Qi Chang, Da Zhong Bo Xue Shi
;