Details
HUANG DAOZHOU (1585-1646)

POEMS IN RUNNING SCRIPT CALLIGRAPHY

Handscroll, ink on silk
25 x 367 cm. (9 7/8 x 144 1/2 in.)
Signed: Huang Daozhou
Dated sixth month, yihai year (1635)
Six seals of the artist: Huang Dao Zhou Yin, Shi Zhou Shi, Si Shi Wei Neng, San Gong Bu Yi, Shi Zhai, Ye Shan

Lot Essay

(US$7,700-9,000)

More from FINE CLASSICAL CHINESE PAINTINGS AND CALLIGRAPHY

View All
View All