TSUKIOKA YOSHITOSHI (1839-1892)
TSUKIOKA YOSHITOSHI (1839-1892)

Details
TSUKIOKA YOSHITOSHI (1839-1892)
Kuro-so Meiji nenkan saikun no fusoku [Looking dark - a wife in the Meiji era], from the series Fusoku sanjuniso [Thirty-two Aspects of Women], published by Tsunashima Kamekichi, 1888, and two others from the same series, each signed Ikkaisai Yoshitoshi, together with two further bijin designs and a re-print
Oban tate-e

More from The Japanese Aesthetic

View All
View All