Katsushika Hokusai (1760-1849)
Katsushika Hokusai (1760-1849)

Sunshu Katakura chaen no Fuji (Mount Fuji from the tea plantation of Katakura in Suruga province)

Details
Katsushika Hokusai (1760-1849)
Sunshu Katakura chaen no Fuji (Mount Fuji from the tea plantation of Katakura in Suruga province)
Woodblock print, from the series Fugaku sanjurokkei (Thirty-six views of Mount Fuji), signed saki no Hokusai Iitsu hitsu (drawn by Iitsu, formerly Hokusai), published by Nishimuraya Yohachi (Eijudo)
10 ¼ x 15 in. (26 x 38.1 cm.)

More from Japanese and Korean Art

View All
View All