Details
ZHANG RUITU (1570-1641)
Pine
Hanging scroll, ink on paper
107.5 x 41.3 cm. (42 1/4 x 16 1/4 in.)
Inscribed and signed by the artist: Rui Tu
Two seals of the artist: Rui Tu, Zuo Zhu Guo Shao Shi Da Xue Shi Zhang Dated wuchen year of Chongzhen era (1628)
One collector's seal: Zhang Shi Fen Hang Shou Cang Shu Hua Yin

Lot Essay

US$19,400-25,800

More from Fine Chinese Classical Paintings & Calligraphy

View All
View All