ANONYMOUS (13TH CENTURY)
THE PROPERTY OF A PRIVATE AMERICAN COLLECTION
ANONYMOUS (13TH CENTURY)

Details
ANONYMOUS (13TH CENTURY)

BREEZES ALONG A MOUNTAIN STREAM

Handscroll, ink and light colours on silk
47.3 x 136.8 cm (18 3/5 x 53 7/8 in.)
Fourteen collectors' seals, including:
Xiangge Ciji (Princess Dachang, circa 1283-1322): Huang Jie Zhen Wan;
Ming Imperial seal (used during the reign of Emperor Hongwu, 1368-1398): Si Yin (half seal of Ji Cha Si Yin);
Liang Qingbiao (1620-1691): Jiao Lin Shou Cang, Guan Qi Da Lue, Ye Xi Yu Yin, An Ding, Jiao Lin Shu Wu;
Emperor Qianlong (r. 1736-1795): Shi Qu Bao Ji, Yang Xin Dian Jian Cang Bao, Tai Shan Huang Di Zhi Bao;
Emperor Xuantong (r. 1909-1911): Xuan Tong Yu Lan Zhi Bao
Zhang Daqian (1899-1983): Zhang Yuan Si Yin; and
[illegible] Qing Wan; and one other illegible seal
Inscription on the inside wrapper: Juan San Zi Hao (left side remains only)
Titleslip reads: Yan Wengui Xifeng tu. Jiaoling Qingwan. [Breezes Along a Mountain Stream by Yan Wengui (circa 967 - 1044). Treasured by Jiaolin - Liang Qingbiao.]

Provenance
Stephen Junkunc III

Literature

Shiqu Baoji, re-printed in Midian Zhulin Shiqu Baoji Hebian, Shanghai Bookstore, 1988, vol.2, p.1045

Lot Essay

(US$51,600-71,000)

;

More from FINE CLASSICAL CHINESE PAINTINGS AND CALLIGRAPHY

View All
View All