ZHANG DAQIAN (1899-1983)
香港私人收藏 (LOTS 1083-1090)
張大千

秋水春雲

細節
張大千
秋水春雲
設色紙本 鏡框 一九三五年作
114.5 x 44.3 cm. (45 1⁄8 x 17 1⁄2 in.)
題識:
秋水春雲萬里空,酒壺書卷一孤篷。
多情祗有閒鷗鷺,留得詩人作釣翁。
乙亥(1935年)十二月,寫奉墨林老長兄博教,弟爰。
鈐印:
張季、大千、大風堂、密於無天曠若無地
註:此作右下角鈐印“密於無天曠若無地”較為少見,偶見於其早年山水作品。查《張大千印說》,此印為壽璽1934年10月為張大千所刻。
拍品專文
萬千氣象:張大千前期作品專輯 (LOTS 1083-1092)
大千先生一生傳奇,藝途絢爛多姿,研究學者多以時間界限分期,將二、三十年代,至敦煌之行前,定為早期。此一時期,張大千海上拜師,從明清入手,上追宋元,臨摹學習古人,奠定堅實基礎。此一時期的大千師法各家,作品呈現多的面貌。
本輯含香港私人收藏張大千早年作品四件。藏家上世紀三、四十年代於滬上經商,有心購藏名家書畫,以抵禦通脹及政局動蕩。1949年後,藏家來港,將部分藏品一併攜來,精心保存超過半個世紀,其中最為矚目的乃一批創作於三、四十年代之張大千作品。《松下高士》
(編號1085)乃三十年代之典型人物作品人物筆法精細,線條圓淳,取法石濤,整體呈現清逸的風姿。《秋水春雲》(編號1090)則為創作於1935年之青綠山水,構圖疏朗,景致開闊,其青綠及赭石賦色之法可窺四十年代之風格。進至四十年代初,張大千前往敦煌研習,畫風逐漸走向轉變。《阮咸像》(編號1083)和《許掾像》(編號1084)均表現魏晉名士,畫幅、構圖和裝裱相似,許是一組對屏。按照《許掾像》之紀年,相信兩作同寫於1941年春,應為張大千再次啟程前往敦煌之前。兩作中高士所用線條剛勁,轉折有力,巾帽賦色濃麗,開面已有四十年代典型的雍容典雅之態,與三十年代清新飄逸的風格不同。
《臨大滌子山水》(編號1091)與《仿石濤山水冊頁》(編號1092)則顯示大千對石濤的崇拜。在四僧之中,石濤對大千的影響最大,傳世的石濤畫跡,多有張大千過手或臨摹。李德延教授舊藏的山水中堂巨軸高逾十尺,畫中山巒層疊而上,草木秀潤華滋,盡顯石濤面貌,然而相較於石濤率意奔放的筆墨風格,大千在此作中表現出清新秀麗的一面。此作創作於1926年,張大千彼時未及而立之年,煌煌巨作之中可見其學習古人亦挑戰古人的雄強魄力。本輯作品所呈現的多樣面貌,正是張大千藝術起步道路上萬千氣象的一個縮影,而這種多樣性,最終成就了畫家藝術生涯中的大千世界。

榮譽呈獻

Carmen Shek Cerne (石嘉雯)
Carmen Shek Cerne (石嘉雯) Vice President, Senior Specialist, Head of Sale

查閱狀況報告或聯絡我們查詢更多拍品資料

登入
瀏覽狀況報告

更多來自 中國近現代及當代書畫

查看全部
查看全部