Lot Content

Global notice COVID-19 Important notice
Attributed to Frans Pourbus I (Bruges 1545-1581 Antwerp)
Attributed to Frans Pourbus I (Bruges 1545-1581 Antwerp)

Portrait of Théodore de Bèze (1519-1605), half-length, in a black coat with a black hat

Details
Attributed to Frans Pourbus I (Bruges 1545-1581 Antwerp)
Portrait of Théodore de Bèze (1519-1605), half-length, in a black coat with a black hat
oil on panel
64 x 49 cm.
with inscription 'Ghy broeders altesamen groot en cleyn Houdt u lieffelijck int leven ghemeyn In uwe koep sorghfuldich naer godts bevel U elckelijck sijt oeffende want certeyn Den tijt es hier cort en overloopt elck snel Whe versuemelijck leeft ten es gheen spel Men can den voerleden tijt niet weerhaelen Daer om sijt wijs in allen u voorstel en volght godts woort ghy en cont niet faelen';
and with remnants of red wax seals on the reverse

Brought to you by

Kimberly Oldenburg
Kimberly Oldenburg

Lot Essay

Théodore de Bèze was a French scholar, he became one of the most prominent figures of the Reformation, becoming John Calvin's successor as rector of the Academy of Geneva and leader of Calvinism.

More from Old Masters & 19th Century Art - including Dutch Impressionism.

View All
View All