Edward Borein (1872-1945)
Edward Borein (1872-1945)

Mounted Vaquero

Details
Edward Borein (1872-1945)
Mounted Vaquero
ink on paper
9¼ x 8 in. (23.5 x 20.3 cm.)