HE SHAOJI (1799-1873)

Details
HE SHAOJI (1799-1873)

Running Script Calligraphy (xing shu)

Set of six hanging scrolls, ink on gold-flecked red paper, each scroll measures 78 x 17½in. (198 x 44.5cm.)

Six scrolls separated into three sections, each section signed: Dongzhou Jushi, Zizhen or He Shaoji

Last scroll dedicated to Jingting with two seals: Zi Zhen, He Shao Ji Yin (6)
;