JIN NONG (1687-1764)

Details
JIN NONG (1687-1764)

Clerical Script Calligraphy (li shu)

A set of four hanging scrolls, ink on paper, each scroll measures 58¾ x 16¾in. (149 x 42.5cm.)

Signed: Jilin Shanmin Jin Nong

Dated autumn of jiayin year, the twelfth year of the Yongzheng era (1734)

Three seals of the artist: Jin Nong Yin Xin, Shou Men, Sheng Yu Ding Mao (4)