Katsushika Hokusai (1760-1849)
Katsushika Hokusai (1760-1849)

Onmayagashi yori Ryogokubashi no sekiyo wo miru

Details
Katsushika Hokusai (1760-1849)
Onmayagashi yori Ryogokubashi no sekiyo wo miru
Woodblock print, from the series Fugaku sanjurokkei (Thirty-six views of Mount Fuji), signed saki no Hokusai Iitsu hitsu (drawn by Iitsu, formerly Hokusai), published by Nishimuraya Yohachi (Eijudo)
10 3/8 x 15 in. (26.4 x 38.1 cm.)

More from Japanese and Korean Art

View All
View All