Lot Content

COVID-19 Important notice Read More
Details
WANG FU (1362-1416, ATTRIBUTED TO) Birthday Celebration Hanging scroll, ink on paper 108.5 x 35 cm. (42 3/4 x 13 1/4 in.) Inscribed and signed by the artist: Meng Duan Two seals of the artist: Jiu Long Shan Ren, Yao Tai Xue He Thirteen collectors' seals including eight of Xiang Yuanbian (1525-1590): Zi Jing Fu Yin, Mo Lin Mi Wan, Xiang Yuan Bian Yin, Tui Mi, Xie Li, Lu Lang Zhai, Xie Li Xiang Shi Shi Jia Bao Wan, Ping Sheng Zhen Shang; three of Pan Yanling (19th century): Pan Jian An Tu Shu Yin, Yan Ling Xin Shang, Ceng Cang Pan Jian An Xu; one of Pan Peichang (19th century): Pei Chang Bao Cang; and one other: Jia Guan

Lot Essay

US$10,300-12,900

More From Fine Classical Chinese Paintings and Calligraphy

View All
View All