Details
ZHENG XIE (1693-1765)
Bamboos
A set of four scrolls, mounted and framed, ink on paper
Each scroll measures 178 x 45cm. (70 x 17 3/4 in.)
Each inscribed with a poem and three scrolls signed by the artist: Zheng Xie, Ban Qiao Zheng Xie
Eight seals of the artist: Zheng Xie Zhi Yin (twice), Er Shi Nian Qian Jiu Ban Qiao (three times), Ban Qiao Dao Ren, Yang Zhou Xing Hua Ren, Qi Pin Guan Er (4)
Literature
Gudai Shuhua Jingpinlu Yi (Selections of Fine Classical Paintings, I), Lingnan Fine Arts Publishing House, 2002, p.178-181

Lot Essay

US$103,200-129,000

More from Fine Classical Chinese Paintings and Calligraphy

View All
View All