Förhandlingar vid Svenska Läkare-Sällskapets Sammankomster ar 1899, pp.208-10. Stockholm: Isaac Marcus, 1900. 8° (207 x 131mm). Contemporary half roan (rubbed). The first use of Roentgen rays in the treatment of cancer. Garrison-Morton 2624." /> [SJÖGREN, Tage Anton Ultimus (1859-1939)]. "Fall af Epiteliom behandladt med Röntgenstralar", in: <I>Förhandlingar vid Svenska Läkare-Sällskapets Sammankomster ar 1899</I>, pp.208-10. Stockholm: Isaac Marcus, 1900. 8° (207 x 131mm). Contemporary half roan (rubbed). The first use of Roentgen rays in the treatment of cancer. Garrison-Morton 2624. | Christie's