vase " /> A <I>Venini "Forato"</I> vase | Christie's