4 pages, folio." /> [WASHINGTON, D.C.] GREENLEAF, James (1765-1843), .S. consul to Amsterdam. Printed document signed, "Plan eener Negotiatie...Ten Comptoire van de Heeren Rocquette, Elzevier en Beeldemaker, te Rootterdam, Voor rekeening van den Wel-Ed. Heer James Greenleaf" [Scheme of a Negotiation...at the Offices of Messrs. Rocquette, Elsevier and Beeldemaker, at Rotterdam, for the Account of the Right Honourable James Greenleaf] Rotterdam, 15 December 1794. <I>4 pages, folio.</I> | Christie's