EDWARD WESTON (1886–1958)

Shell (Nautilus), 1927

EDWARD WESTON (1886–1958)

Betty in Her Attic, 1920

Edward Weston (1886-1958)

Shell (Nautilus)

EDWARD WESTON (1886-1958)

Nautilus Shell, 1927

EDWARD WESTON (1886–1958)

Dunes, Oceano, 1936

EDWARD WESTON (1886-1958)

Mexico (Tina on the Azotea), 1924

EDWARD WESTON (1886–1958)

Nude (Miriam Lerner: hands and torso), 1925

EDWARD WESTON (1886–1958)

Armco Steel, Middletown, Ohio, 1922

EDWARD WESTON (1886-1958)

Head of an Italian Girl (Tina Modotti), 1921

EDWARD WESTON (1886–1958)

Pepper No. 30, 1930

EDWARD WESTON (1886–1958)

Weathered Wall, La Iglesia de Tepotzotlán, Mexico, 1924

EDWARD WESTON (1886–1958)

Pipes and Stacks: Armco Steel, Middletown, Ohio 2M, 1922

EDWARD WESTON (1886–1958)

Dunes, Oceano, 1936

EDWARD WESTON (1886–1958)

Nude on Sand, 1936

EDWARD WESTON (1886–1958)

New York Interior, 1941

EDWARD WESTON (1886–1958)

Two Shells, 13S, 1927

EDWARD WESTON (1886–1958)

Dunes, Oceano, 1936

Edward Weston (1886-1958)

Dunes, Oceano, 1936

EDWARD WESTON (1886–1958)

Dunes, Oceano, 1936

EDWARD WESTON (1886–1958)

Pepper No. 14, 1929

EDWARD WESTON (1886–1958)

Nude on Sand, Oceano, 1936

Edward Weston (1886-1958)

Nude on Sand, Oceano, 1936

EDWARD WESTON (1886–1958)

Dunes, Oceano, 1936

Edward Weston (1886-1958)

Dunes, Oceano, 1936

EDWARD WESTON (1886-1958)

Dunes, Oceano, 1936

EDWARD WESTON (1886–1958)

Nahui Olín, 1923

EDWARD WESTON (1886–1958)

Ruth St. Denis, 1919

EDWARD WESTON (1886-1958)

Fiftieth Anniversary Porfolio, 1902-1952

EDWARD WESTON (1886–1958)

Dunes, Oceano, 1936

EDWARD WESTON (1886–1958)

Betty Katz, 1920

Edward Weston (1886-1958)

Pepper (2P), 1929

Edward Weston (1886-1958)

Badwater, Death Valley, 1938

EDWARD WESTON (1886-1958)

Dunes, Oceano, 1936

EDWARD WESTON (1886-1958)

Pepper #35, 1930

EDWARD WESTON (1886-1958)

Nahui Olin, 1926 [sic]

Edward Weston (1886-1958)

Nude on Sand, Oceano, 1936